هنگامه نوروز خجسته باد

هنگامه نوروز خجسته باد

پیام تبریک نوروزی دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراک را در ویدیو زیر مشاهده کنید

آدرس کوتاه :